١٣٩٩/٠٨/٢٢

جشنواره صراط (قرآن، اذان، احکام)

با توجه به اهمیت ساحت تربیتی عبادی،اعتقادی، اخلاقی و با هدف شناسایی استعدادها، انس و ارتباط بیشتر دانش آموزان با قرآن و اهل بیت(ع) جشنواره "صراط" با محوریت قرآن (صوت، لحن و حفظ جز 30)، اذان، احکام برگزار می گردد.

متقاضیان جهت حضور در این مسابقه در بازه زمانی 25 الی 29 آبان ماه از طریق فرم الکترونیکی موجود در پنل کاربری نام نویسی بفرمایید.


نظرات