١۴٠٠/٠۴/١٩

کسب رتبه علمی سوم پایه دوازدهم ریاضی فیزیک

کسب رتبه علمی سوم پایه دوازدهم ریاضی فیزیک

با عرض تبریک به خانواده رهپویان و کادر محترم مجتمع آموزشی


نظرات