١۴٠٠/٠۴/١٩

کسب رتبه علمی اول پایه دوازدهم علوم انسانی

کسب رتبه علمی اول پایه دوازدهم علوم انسانی

با عرض تبریک به خانواده رهپویان و کادر محترم مجتمع آموزشی


نظرات