١۴٠٠/٠۵/٠٩

برگزیدگان مسابقه کتابخوانی غدیرخم

در مسابقه کتابخوانی که به مناسبت عید غدیرخم از کتاب «گزارش لحظه به لحظه از واقعه غدیر»  ویژه اولیا مجتمع رهپویان وصال برگزار شد افراد زیر برگزیده می باشند.

خانم کفاش اولیا پایه هفتم

خانم روانگرد اولیا پایه اول

آقای ایزدی اولیا پایه نهم

خانم کرمی جو اولیا پایه هشتم

خانم محبی فر اولیا پایه هشتم


نظرات