١۴٠٠/٠٧/١۶

سلام بر تو ای بهار ماه ها

اعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ یُحْیِ الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِها..  حدید/ 17

 

✍ بهاری می‌بایست که بیاید و ببارد، 

و چِرک قرن‌ها جهل را از سر و روی بشر، بشوید و ببرد!

قدوم محمّد (ﷺ)، از ربیع‌‌الاول، بهاری ساخت برای تطهیر جهل زمین...

 

امّا این ماجرا؛

بدست آخرین محمّدِ این قافله، به بلوغ می‌رسد!

هم‌او که ربیع الانام است،

و به قدومش، یکی یکی شکوفه خواهد داد؛

نهال انسانیت در جان بالغِ بشر


نظرات