١٣٩٨/٠٨/٢١

مسابقات کشوری قهرمانی کاراته

کسب مقام سوم مسابقات کشوری قهرمانی کاراته

کسب مقام سوم مسابقات کشوری قهرمانی کاراته در مسابقات کشوری جام تجلیل از پیشکسوتان را به دانش آموز علیرضا قاسمی تبریک می گوییم.

نظرات