١٣٩٨/١٠/٠٧

جلسه آموزش خانواده

آموزش خانواده با موضوع شاد بودن، مدرس دکتر خرم شکوه

نقش بسیار مهم خانواده در تربیت فرزندان بر کسی پوشیده نیست. این کانون مقدس خانواده است که اعضای جامعه را می‌پروراند و تحویل می‌دهد. در همین راستا جلسه آموزش خانواده با موضوع شاد بودن جهت اولیای دانش آموزان متوسطه اول و دوم برگزار گردید

نظرات