١٣٩٨/١٢/٢٧

جغرافیای استان

جغرافی استان فارس - کلاس دهم ریاضی، تجربی و انسانی - استاد ملک مکان

درس 9 - جغرافی استان کلاس دهم

 

درس 10 - جغرافی استان کلاس دهم قسمت اول

 

درس 10 - جغرافی استان کلاس دهم قسمت دوم

نظرات