١٣٩٨/١٢/١٢

مسابقات بین المللی ربات های جنگجو کرمان

مسابقات بین المللی ربات های جنگجو کرمان

کسب مقام چهارم و راهیابی به مسابقات جهانی هندوستان و روسیه 2021

 

برای دانلوداینجا کلیک نمایید.
نظرات